vertaler op vakantie in de Alpen

Ik kijk uit naar onze samenwerking.

Algemene voorwaarden

Deze beknopte voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van de opdrachtgever en hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

De prijs voor een vertaling of dienst wordt op voorhand afgesproken met de opdrachtgever. De prijs voor een vertaling zal meestal gebaseerd zijn op een woordtarief per bronwoord. Als de brontekst niet-editeerbaar is, wordt een andere woordtarief toegepast op de doeltekst. Voor andere diensten wordt meestal een uurtarief gehanteerd. Tarieven worden gegeven zonder BTW. Een korting omwille van klachten wordt in principe niet gegeven.

De deadline voor het leveren van een vertaling of dienst wordt op voorhand afgesproken met de opdrachtgever. Deadlines zijn heilig voor ons. Indien, in uitzonderlijke gevallen (ziekte, overmacht), een deadline wordt overschreden dan zullen we dit direct melden aan de opdrachtgever. Er wordt in principe geen automatische korting gegeven voor een late levering.

Wij zijn fier op de kwaliteit die wij leveren. Wij zullen alle instructies van de opdrachtgever volgen en zijn terminologie verwerken in de vertaling indien deze terminologie in een overzichtelijk en gestructureerd manier wordt aangeleverd. Dubbelzinnigheid van de brontekst of van het aangeleverde referentiemateriaal kunnen nooit worden verhaald op de vertaler. Klachten moeten binnen drie werkdagen na levering schriftelijk gemeld worden. Wij zullen verbeteringen aanbrengen binnen een redelijke termijn. Een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. Wij kunnen enkel aangesproken worden op de kwaliteit van de levering en zijn niet verantwoordelijk voor de vervolgschade. Onze aansprakelijkheid is sowieso beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde zonder BTW.

Alle facturen zijn 30 dagen na factuurdatum te betalen. Facturen zullen maandelijks of direct na de levering verzonden worden. Betaling in schijven is van toepassing voor grote opdrachten.

Het gebruik van een zogenaamde portal of andere systemen van de opdrachtgever om bestanden uit te wisselen impliceert niet dat wij akkoord gaan met de voorwaarden die eventueel gepubliceerd zijn op een dergelijke portal. Onze voorwaarden hebben altijd voorrang.

Wij zullen alle informatie die wij ontvangen om een opdracht uit te voeren confidentieel behandelen. Wij werken met professionele en betalende vertaaltools die datageheimhouding garanderen. Alle informatie aangeleverd door de opdrachtgever wordt verondersteld niet-privacygevoelig te zijn of geanomiseerd te zijn.

Korting met vertaalgeheugens

De volle prijs wordt slechts één maal aangerekend voor eenzelfde zin die in dezelfde opdracht voorkomt. Ik gebruik uw of mijn vertaalgeheugens om tijd en geld te besparen. Prijszetting met vertaalgeheugens wordt besproken met de klant op project basis.

Cookies

Deze website zet geen cookies op uw toestel of pc.